• baner1.jpg
Home

Odpady powstawały zawsze, jak długo istnieje świat, lecz  dawniej nie były obciążeniem dla środowiska. W dzisiejszych czasach ilość wytwarzanych odpadów wykazuje ciągle tendencję wzrostową, zarówno na świecie jak i w kraju. Staje się to ogólnoświatowym problemem z uwagi na ich negatywny wpływ na środowisko.Problem odpadów nie ogranicza się wyłącznie do zajmowania znacznych powierzchni terenu i niszczenia walorów krajobrazowych. Stanowią one poważne zagrożenie dla wód powierzchniowych, podziemnych oraz czystości powietrza, gleb i roślin. Z uwagi na to powinniśmy wspólnie walczyć o dobro  środowiska, które nas otacza.